Viesu uzņemšana notiek saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

12 maijs 2020

Lai būtu iespējams veikt nepieciešamos dezinfekcijas pasākumus,nakšņošanai telpās tiek pieņemta viena  grupa  ar aprēķinu ,lai laika intervāls starp grupām būtu vismaz 3 diennaktis.

Netiek izsniegti  guļammaisi,jālieto savs personīgais inventārs. Lai palielinatu personīgo drošību, ja laika apstākļi ir labvēlīgi, iesakam nakšņot personīgajās teltīs.

Lūdzam lietot savus vienreizējās lietošanas traukus.

Par pārējo noteikumu izpildi un ievērošanu atbild paši apmeklētāji.