Instruktori patstāvīgi nosaka savu darba grafiku un vienojas ar klientiem par apmācību laiku,neatkarīgi no Baiļu adminisrācijas. Lai pieteiktu nodarbību ,jāzvana instruktoram personīgi.
Samaksa par apmācību notiek instruktoriem personīgi,savstarpēji vienojoties par cenu (oeientējoši 20.00 eur 50 minūtes). Instruktori ir reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji.

 

 

Instruktori.

Andris Kudelenskis – slēpošanas instruktors.
Mob.:29773597

Normunds Vandāns -slēpošanas instruktors

mob. 29241884

Bruno Borisenoks-snovborda instruktors

mob.25663313